GEÇMİŞİ GELECEĞE TAŞIMAK

CARRYING THE PAST TO THE FUTURE

Mimar Sinan Üniversitesi Ulusal Film Arşivi Yeniden İnşa Projesi

The Reconstruction Project of Mimar Sinan University National Film Archive

Curators:
Deniz Kurtuluş Özgünay
Başak Ürkmez

Exhibition Design:
Kaan Tanhan

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi yapısında 1962 yılında kurulan film arşivi zaman içerisinde gelişerek Prof. Sami Şekeroğlu Sinema TV Araştırma ve Uygulama Merkezi dönüşmüştür. 120 bin kutudan ve 100’e yakın sinema endüstri malzemesinden oluşan arşivin yeniden tasarlanma ve uluslararası standartlarda yeni binasının inşa süreci bu sergi kapsamında uzmanlar ile buluşuyor.

The film archive established in the structure of Mimar Sinan Fine Arts University in 1962 has evolved over time and transformed into the Prof. Sami Şekeroğlu Cinema and TV Research and Application Center. The process of redesigning the archive, which consists of over 120 thousand boxes and nearly 100 cinema industry materials, and the construction of its new building according to modern standards, will be explored in this exhibition through interactions with experts.

Venue: Rectorate Ground Floor
Date: 11-15 September 2023


The Soundscape of Istanbul
https://soundsslike.com/

Project Owner:
Asst. Prof. Pınar Çevikayak Yelmi (University of Leeds)

Software Development:
Hüseyin Kuşçu (Kakare Interactive)

Design:
Assoc. Prof. Dr. Asım Evren Yantaç (Koc University)

The Soundsslike archive is created under a research project titled The Soundscape of Istanbul conducted by Pınar Çevikayak Yelmi. In this project, an interactive platform was developed in which anyone can record and upload sounds. The main aim of the project is to raise public awareness of urban and cultural sounds and to protect these sounds as a collective work.

Venue: Rectorate Ground Floor
Date: 11-15 September 2023